• Imprimeix

L'ICF segueix impulsant i facilitant l'accés al finançament al teixit empresarial català

27/06/2018 12:06
L'ICF segueix impulsant i facilitant l'accés al finançament al teixit empresarial català

L'Institut Català de Finances (ICF) continua impulsant el finançament al teixit empresarial de Catalunya amb l'objectiu de contribuir al creixement de l'economia catalana. L'entitat financera pública catalana, propietat de la Generalitat i fundada l'any 1985, actua de complement del sector financer privat cobrint necessitats empresarials en condicions de mercat.

Fidel a la seva missió, l'ICF ha presentat els resultats de la seva activitat durant el 2017, un exercici en què ha continuat treballant per facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial català, especialment a pimes i emprenedors.

Així, durant el 2017, el Grup ICF ha finançat 1.195 empreses per un import de 643,8 milions d'euros, a través de 1.916 operacions de préstec i/o aval. El 96% de les empreses finançades han estat pimes i emprenedors. A través de tot aquest volum de finançament, el Grup ICF ha contribuït a crear i/o mantenir 73.662 llocs de treball.

Cal destacar que l'entitat financera pública catalana ha finançat operacions per un import més elevat que l'any 2016 (+13%), per bé que el nombre d'operacions ha estat inferior (-12%), en un entorn de creixement i reactivació del crèdit gràcies a la política expansiva del BCE que ha facilitat una liquiditat abundant al sector financer privat.

L'activitat del Grup ICF s'ha focalitzat en potenciar el creixement i la innovació de sectors clau de l'economia catalana a través de diferents productes de finançament. Destaquen la línia de préstecs ICF Eurocrèdit, cofinançada amb Fons FEDER, per impulsar la innovació de les pimes catalanes; els préstecs ICF Indústria 4.0, destinats a empreses industrials enfocades a transformar-se i innovar; i la línia ICF Crèdit, per finançar inversió i circulant pel conjunt d'empreses i entitats.

Pel que fa a la distribució territorial, Barcelona i la seva àrea d'influència concentren el gruix més important pel que fa al volum d'inversió (530,2 M€). Girona (44,6 M€), la Catalunya Central (22,5 M€), Tarragona (14,9 M€) i Lleida (12,3 M€).

Activitat en capital risc i préstecs participatius

Pel que fa a l'activitat en capital risc, el 2017 l'ICF ha compromès 22,4 milions d'euros en fons de capital risc que inverteixen en empreses catalanes de nova creació i/o pimes en creixement, un 10% més que l'exercici anterior.

Actualment, l'ICF participa en 31 instruments de capital risc, en què hi ha compromès un volum global de 157 milions d’euros, que han contribuït a mobilitzar 1.400 milions d'euros d'altres inversors, registrant un efecte multiplicador de 8,9.

L'entitat també gestiona dos fons propis: Capital Expansió i Capital MAB. Durant l'any 2017, ha invertit mitjançant aquests fons en 4 empreses per un import total de 3,6 milions d'euros.

A més, l'ICF disposa d'una línia de coinversió amb inversors privats per a empreses de nova creació (start-up), mitjançant préstecs participatius. El 2017, a través d'aquesta línia, l'entitat ha finançat 16 start-up per un import global de 2,5 milions d'euros.

Indicadors i resultats

L'ICF ha tancat el 2017 amb uns resultats nets de 15,1 milions d'euros, que es destinaran íntegrament a reserves. Pel que fa a la resta d'indicadors, l'entitat va enregistrar un coeficient de solvència del 38,3%, una ràtio de mora del 9,5% i una ràtio de cobertura del 97,7%, percentatges que milloren els assolits l'any anterior.

Eixos del model de negoci

L'ICF actua com a complement del sector financer privat i cobreix necessitats empresarials en condicions de mercat. En aquest sentit, l'ICF posa a disposició de les empreses i els emprenedors diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en el finançament d'inversions, circulant i capital. Aquest ventall de productes i serveis s'estructura en:

  • Préstecs: Productes diferenciats en funció de la finalitat a què es destinaran els recursos (inversió o circulant) o bé pel sector al qual van dirigits.
  • Avals: Aportació de garanties davant les entitats financeres per facilitar l'accés de les empreses i els emprenedors al crèdit.
  • Capital risc i préstecs participatius: Impuls, gestió i participació en instruments de capital risc com a via de finançament estratègic i de suport al creixement de l'empresa. També inclou la gestió de préstecs participatius en règim de coinversió amb inversors privats.

 

El llarg del 2017 ha finançat un total de 1.195 empreses per un import de 643,8 milions d'euros

El 96% de les empreses que han rebut finançament són pimes i emprenedors