• Imprimeix

Abans de crear l'empresa

De la idea al negoci

De la idea al negoci

Un dels primers passos per assegurar que el teu projecte empresarial pot ser exitós és analitzar la idea de negoci. Per això et proposem realitzar el  Test IDEA.  

La idea és un element essencial en el disseny d’un projecte empresarial, però només és una de les peces que donen coherència al projecte. Tan important com la idea de negoci són, al menys, dos altres elements: la persona emprenedora i el mercat. Així doncs, l’equilibri entre idea, persona emprenedora i mercat és clau a l’hora de portar el projecte a bon terme.

Un altre dels factors a tenir en compte és la ubicació. Quin és el lloc òptim per portar a terme el nostre projecte emprenedor. També hem de tenir present l'elecció de la forma jurídica i els tràmits de posada en marxa d'una empresa. És important que coneguis totes les possibilitats existents i determinis quina és la que millor s'ajusta a les teves necessitats.

Una de les eines que et pot ser de més utilitat durant el procés de desenvolupament i maduració de la idea és el pla d’empresa: com a eina de reflexió interna, com a element que posa en dubte i en constant repte la idea generada, des d’un punt de vista de viabilitat conceptual i economicofinancera. I és que una bona idea o una idea original es convertirà en viable en el moment en què hi hagi una massa crítica suficient disposada a comprar el producte o servei que hem ideat.

Recursos