Si estàs pensant en aprofitar algun negoci que ja estigui en marxa per poder continuar i no començar de zero, la Xarxa Emprèn ofereix també el servei de traspàs de negocis, per facilitar a les persones emprenedores l’adquisició d’empreses ja en funcionament, amb productes, mercats i clients establerts, com a alternativa a posar en marxa un nou negoci.

Aquesta opció té dos avantatges molt clars respecte de la creació d’una nova empresa: major probabilitat de supervivència i menys gestions administratives.

Les persones que opten per aprofitar els recursos empresarials consolidats al territori s’anomenen comunament “reemprenedores”.

Aquest tipus de suport inclou:

  • Accés a una borsa de traspàs pròpia de l’entitat prestadora (oferta i demanda de negocis per traspassar amb informació transparent respecte de les condicions de compra i venda) o coordinació amb altres xarxes creades per a aquest fi a Catalunya (Reempresa).
  • Assessorament sobre les característiques dels processos de compra i en l’elaboració d’un pla per a les persones emprenedores que volen fer un procés de reemprenedoria.
  • Acompanyament i consell expert durant tot el procés.
  • Jornades, formació i d’altres activitats adreçades a fomentar la reemprenedoria.