Tràmits per iniciar el negoci
  • Imprimeix

Tràmits per iniciar el negoci

Moltes de les entitats de la Xarxa Emprèn ofereixen la possibilitat de simplificar i agilitzar els tràmits per crear l’empresa, perquè són punts FUE o punts PAE.

Hi ha diferents tipus de tràmits:

  • Tràmits de constitució: són competència fonamentalment de l’Administració General de l’Estat i comprenen els tràmits relacionats bàsicament amb la constitució de la forma societària o autònom.
  • Tràmits de legalització: són competència dels ens locals i de la Generalitat de Catalunya i és en aquests en els que se centra el Pla de la FUE.

Els punts Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) s'encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

La finestreta única empresarial (FUE) és el punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb l’Administració, que incorpora tots els tràmits i serveis que aquestes hagin de realitzar per exercir l’activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle de vida.

La prestació d’aquest servei també inclou:

  • L’acompanyament a la persona emprenedora per part de l’entitat, orientant-la a l’hora d’omplir i presentar els documents i d’acomplir els requeriments de les diferents normatives.
  • L’assessorament i orientació a la persona emprenedora en: 
    • L’ús de l’eina de cerca guiada de tràmits del portal Canal Empresa.
    • El contingut dels tràmits competència de la Generalitat que ha de realitzar a partir de les diferents cerques de tràmits.
    • Els tràmits competència dels ens locals estandarditzats i que afecten la ubicació de l’empresa en el territori.
    • La gestió dels tràmits FUE.

Informació relacionada