Consolidació, suport i acompanyament
  • Imprimeix

Consolidació, suport i acompanyament

Servei d’assessorament per a aquelles empreses de menys de tres anys de vida que han rebut el suport d’alguna entitat de la Xarxa Emprèn per a la realització del seu pla d’empresa.

L’objectiu és reduir les probabilitats de fracàs d’aquests negocis i millorar-ne la competitivitat.

Aquest servei de seguiment es basa en la realització d’una anàlisi i valoració per a la posada en marxa del projecte empresarial respecte del pla d’empresa inicial. En cas que s’identifiquin febleses, es dissenyen i s’acorden estratègies i plans d’acció per superar-les. 

Aquest seguiment inclou el tractament dels següents àmbits:

  • Estratègia general d’empresa.
  • Econòmic i financer.
  • Comercial i tècniques de venda i/o màrqueting.
  • Organització i recursos humans.
  • Relacions societàries.
  • Prestació d’alguna assistència tècnica en alguna matèria específica.
  • Participació en alguna acció de formació.
  • Acompanyament en alguna gestió delicada.

Posada en contacte de forma ajustada amb alguna entitat, organisme o institució concreta, programes o serveis de l’administració pública, institucions, etc.