La Xarxa Emprèn ofereix un ampli ventall de serveis de foment de l’emprenedoria per potenciar la creació de noves empreses en un entorn favorable.

Hi ha dos tipus de serveis:

 • Generals. Els presten totes les entitats de la Xarxa:
  • Informació i orientació
  • Assessorament
  • Formació
  • Consolidació
 • Específics. Els presten algunes entitats de la Xarxa:
  • Tràmits per iniciar el negoci
  • Mediació per l'accés al finançament
  • Alfabetització digital
  • Assessorament per a projectes empresarials TIC
  • Coworkings i vivers d'empresa
  • Serveis de traspàs de negocis
  • Serveis de segones oportunitats

Altres programes

  • Serveis territorials especialitzats

 

A tots aquests serveis generals i específics poden accedir-hi:

 • les persones emprenedores que vulguin posar en marxa una empresa a Catalunya.
 • les persones promotores d’empreses quan tinguin un projecte d’ampliació de la seva activitat que requereixi d’un procés d’anàlisi i reflexió, generin nous llocs de treball o realitzin canvis importants com si es tractés d’una nova empresa.
 • les persones promotores d’empreses en fallida per a la reformulació del seu projecte empresarial.