• Imprimeix

Programa Primer de preacceleració

El programa Primer de Preacceleració, emmarcat dins la iniciativa Catalunya Emprèn, pretén fomentar l’emprenedoria d’alta especialització territorial. Aquest any s’ha publicat una nova convocatòria per estimular l’emprenedoria d’empreses que volen créixer basant-se en la innovació i la tecnologia amb criteris de distribució territorial. Primer i Catalunya Emprèn volen fomentar l’aparició d’aquest tipus d’empreses d’alta especialització, focalitzant el seu projecte en àmbits temàtics concrets diferenciats que suposin l’aplicació d’innovació, tecnologia o nous models de negocis a Catalunya.

Els objectius generals d’aquest programa són: 

  • Estendre la percepció de la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva aparició i creixement. 
  • Impulsar l’aparició d’aquest tipus d’empreses. 
  • Fomentar unes especialitzacions institucionals i territorials basades en fortaleses i oportunitats avui poc identificades i desenvolupades. 
  • Estendre a tot el país el paper de concentrador tecnològic (hub) de referència global que representa Barcelona pel que fa a empreses basades en la innovació i la tecnologia. 
  • Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l’emprenedoria i la tecnologia. 

 

La iniciativa dóna molta importància a l’especialització, tant temàtica (l’activitat de la futura empresa) com territorial (les ubicacions). En el primer aspecte, la intenció és prioritzar aquells projectes amb un focus temàtic alt, molt especialitzat i diferenciat, i que suposin l’aplicació d’innovació, tecnologia o nous models de negocis.

Pel que fa als emplaçaments, es vol que el territori no sigui tant el destinatari últim de les empreses que s’ajuden a crear com el lloc inicial que suggereix les necessitats i les oportunitats, i proporciona la plataforma on les noves empreses proven els seus productes en un entorn real.

Amb tot, el programa Primer de Preacceleració busca complementar el foment d’una emprenedoria més generalista i de gran abast, representada per la Xarxa Emprèn, amb un enfocament més específic que aposti per l’alt valor afegit.

Data d'actualització:  11.05.2018